Komunikat NFZ dla farmaceutów

Komunikat NFZ dla farmaceutów

Komunikat w sprawie omyłkowego zamknięcia statusu recepty

2020-09-01

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357 z późn. zm.) apteka jest zobowiązana do przekazywania danych w komunikacie elektronicznym LEK, dotyczących między innymi statusu recepty.

W sytuacji zmiany statusu recepty z „realizacji zamykającej” na „realizację częściową” należy w czasie rzeczywistym wydać lek pacjentowi oraz wytworzyć Dokument Realizacji Recepty. Korekta danych przekazywanych do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia winna nastąpić niezwłocznie po otwarciu okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy jest otwierany na podstawie Wniosku, po pozytywnym rozpatrzeniu przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednocześnie wskazujemy na obowiązki fachowego personelu aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w zakresie organizacji pracy apteki, w szczególności dołożenie staranności w momencie otaksowania recepty (wytworzenia Dokumentu Realizacji Recepty) sprawdzania i ewentualnej korekty statusu realizacji recepty w czasie retaksacji recept oraz przed wysłaniem danych komunikatem elektronicznym LEK.

Powyższe działania mają istotny wpływ na proces prawidłowej realizacji recepty oraz przekazywania jednolitych danych do systemu P1 oraz oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Joanna Krzywkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

Źródło: link do komunikatu