Komunikat NFZ – Wykaz limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego służącego do sporządzenia leku recepturowego

Komunikat NFZ – Wykaz limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego służącego do sporządzenia leku recepturowego

Aktualizacja wykazu z 27.11.2023.

Ostatnia aktualizacja: 21.12.2023

Zgodnie z przepisami prawa [1] przedstawiamy pierwszy wykaz limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego służącego do sporządzenia leku recepturowego.

PIERWOTNA PUBLIKACJA: Wykaz został opublikowany 27 listopada 2023 r. na stronie internetowej NFZ w zakładce “Aktualności Central”

Zgodnie z art. 6 ust. 8a ustawy o refundacji:

  • limit został wyznaczony na poziomie 15 percentyla rozkładu cen danego surowca farmaceutycznego w roku poprzedzającym, czyli 2022,
  • na podstawie danych przekazywanych przez apteki do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Lista zmian w wykazie

Na upubliczniony 27 listopada 2023 r. wykaz odpowiedziały przedsiębiorstwa, które są wytwórcami poszczególnych surowców farmaceutycznych. Zgłosiły one m.in. konstruktywne uwagi dotyczące kształtu opublikowanego wykazu.

Uwzględnione zmiany w wykazie:

  1. połączenie surowców Acaciae gummi dispersione desiccatum oraz Gummi arabicum w jedną pozycję: Acaciae gummi. Zmiana wynika z ujęcia dwóch takich samych surowców pod innymi nazwami.
  2. wyodrębnienie do osobnych grup Argentum colloidale oraz Argentum proteinicum. Jest to podyktowane odmiennymi właściwościami obydwu surowców farmaceutycznych i dużą rozbieżnością w cenach jego nabycia.
  3. połączenie surowców Menthae piperitae aetheroleum oraz Oleum menthae piperitae w jedną pozycję: Menthae piperitae Oleum. Wynika to z ujęcia dwóch takich samych surowców pod innymi nazwami.
  4. włączenie do grupy surowców pod nazwą Menthae piperitae Tinctura surowca znajdującego się dotąd pod nazwą Menthae piperitae Tinctura cum menthae piperitae aetheroleo w celu ujednolicenia nazewnictwa.
  5. połączenie surowców Rapae Oleum oraz Rapae oleum raffinatum w jedną pozycję: Rapae Oleum. Powyższe wynika z ujęcia dwóch takich samych surowców pod innymi nazwami.
  6. połączenie surowców Oleum Ricini oraz Ricini Oleum Virginale w jedną pozycję: Oleum Ricini. Wynika to z ujęcia dwóch takich samych surowców pod innymi nazwami.
  7. ujednolicenie nazewnictwa surowców zakwalifikowanych do pozycji Eucerinum.

Do kiedy obowiązuje pierwszy wykaz limitów?

Wykaz limitów obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.

Limity dotyczą jednostki surowca (1 g) w cenach hurtowych netto (tj. cenach nabycia przez aptekę netto).

Na podstawie, których danych powstał wykaz?

Dane ujęte w wykazie zostały opracowane na podstawie cen sprawozdanych przez apteki do Narodowego Funduszu Zdrowia za 2022 r. (zgodnie z ustawą).

Co z limitem dla surowców, których aktualnie nie ma w wykazie?

Jeśli na dzień ustalenia wykazu Narodowy Fundusz Zdrowia nie dysponował informacjami o cenach niektórych zarejestrowanych surowców farmaceutycznych, ponieważ w badanym okresie nie były one używane i sprawozdawane do NFZ, nie wyznacza się dla nich limitu.

To oznacza, że surowce spoza opublikowanej listy finansowane są w wysokości odpowiadającej cenie ich nabycia przez aptekę.

Limit dla tych surowców zostanie wyznaczony w następnym wykazie publikowanym przez NFZ.


[1] Art. 6 ust. 8a oraz art. 22 ust. 1 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, 1733, 1938)

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Florek
Publikacja informacji: 11.12.2023 14:05
Aktualizacja informacji: 21.12.2023 21:18
Źródło: Departament Gospodarki Lekami