Komunikat nr 25 Ministra Zdrowia w sprawie podawania czwartej dawki szczepienia przeciw Covid-19 osobom z zaburzeniami odporności po przyjęciu dawki przypominającej w Narodowym Programie Szczepień

Komunikat nr 25 Ministra Zdrowia w sprawie podawania czwartej dawki szczepienia przeciw Covid-19 osobom z zaburzeniami odporności po przyjęciu dawki przypominającej w Narodowym Programie Szczepień

Szanowni Państwo,

Minister Zdrowia wydał komunikat nr 25 w sprawie podawania czwartej dawki szczepienia przeciw Covid-19 osobom z zaburzeniami odporności po przyjęciu dawki przypominającej w Narodowym Programie Szczepień.

Minister Zdrowia mając na uwadze potrzebę uzupełnienia schematu szczepień u osób, które po podaniu dawki przypominającej znalazły się w grupie pacjentów z zaburzeniami odporności, na podstawie zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 18 maja 2022 r. informuje, że, w każdej takiej sytuacji należy podać kolejną wymaganą dawkę szczepionki.

Osobom z zaburzeniami odporności[1]które otrzymały schemat szczepienia podstawowego (bez dawki dodatkowej 3/3), oraz dawkę szczepienia przypominającego, należy podać kolejną dawkę szczepionki mRNA tj. Comirnaty Pfizer-BioNTech (0,3 ml) lub Spikevax Moderna w pełnej dawce (0,5 ml), co najmniej 5. miesięcy od podania ostatniej dawki.

Do realizacji szczepienia zaleca się ten sam preparat mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna), którym zrealizowano dawkę przypominającą.

Informacje dodatkowe:

– przed podaniem dawki szczepionki należy bezwzględnie potwierdzić aktualny stan zaszczepienia pacjenta,

– nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie; nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem szczepionki,

– przy ocenie stanu układu odporności pacjenta należy uwzględnić stopień ciężkości choroby, czas jej trwania, stan kliniczny pacjenta, powikłania, choroby współistniejące oraz każdą potencjalnie immunosupresyjną terapię,

– dawkę szczepionki należy podać co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem lub wznowieniem leczenia immunosupresyjnego, przy czym termin wykonania szczepienia przeciwko COVID-19 powinien uwzględniać aktualne lub planowane leczenie immunosupresyjne, a także optymalizację zarówno stanu klinicznego pacjenta, jak i odpowiedzi na szczepionkę,

– osoby w stanie immunosupresji, również te, które otrzymały łącznie 4. dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19, należy poinformować o ryzyku słabszej odpowiedzi immunologicznej na szczepienie, a tym samym konieczności dalszego przestrzegania obowiązujących zasad ochrony przed COVID-19. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony pacjentom w stanie immunosupresji, szczepienie przeciw COVID-19 należy rekomendować osobom z ich bliskiego otoczenia (strategia kokonowa),

– osobom, którym zamiast dodatkowej dawki szczepienia podstawowego podano dawkę przypominającą, niezależnie od preparatu, który użyto do szczepienia przypominającego, należy podać dawkę szczepionki mRNA (Comirnaty lub Spikevax w pełnej dawce) co najmniej 5 miesięcy po trzeciej dawce.

Zasady realizacji ponownych schematów szczepień przez punkt szczepień

1. Przy realizacji szczepienia lekarz wystawia skierowanie dla dawki przypominającej. Lekarz może wystawić skierowanie oceniając stan zdrowia pacjenta oraz na podstawie informacji o wskazaniach pacjenta do kolejnej dawki (dodatkowej), pod którego opieką jest pacjent, lub na podstawie dokumentacji medycznej posiadanej przez pacjenta. Przed wystawieniem skierowania należy zweryfikować wpisy w e-Karcie szczepień dotyczących poprzednich dawek.

Ważne! Dla weryfikacji celowości wystawienia skierowania sugeruje się (opcjonalnie) opisanie w komentarzu do eSkierowania informacji, jaką ostatnią dawkę przyjął pacjent oraz wskazanie – zaburzenia odporności.

2. Skierowanie na szczepienie uprawnia pacjenta do rejestracji terminu wyłącznie w punkcie szczepień. Proces rejestracji odbywa się poza e-Rejestracją na szczepienie przeciw COVID-19.

3. Przy szczepieniu, należy zarejestrować numer dawki 2/przypominająca zgodnie z kolejnością.

Ważne! Konieczność odnotowania w e-Karcie szczepień w informacjach dodatkowych komentarza dotyczącego przyczyny podania dawki szczepionki ze wskazaniem – zaburzenia odporności.

4. W Unijnym Certyfikacie COVID odnotowany zostanie numer dawki wynikający
z kontynuacji cyklu tj. 4/4.

W tym przypadku, gdy pacjent uprzednio przyjął schemat podstawowy: 1/2, 2/2 oraz dawkę 1/przypominającą, i otrzymuje kolejną dawkę, w e-Karcie szczepień należy wprowadzić dawkę 2/przypominjąca. UCC wygeneruje się z kolejnym numerem dawki tj. 4/4 oraz nową datą odpowiadającą dacie podania.


[1] zgodnie z Komunikatem nr 11 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką dodatkową (stosowaną po pełnym schemacie szczepienia) https://www.gov.pl/web/zdrowie/Komunikat-w-sprawie-szczepien-przeciw-COVID-19-dawka-dodatkowa

Pytania i odpowiedzi

Czy osoby z zaburzeniami odporności będące w wieku poniżej 80 r.ż. mogą z chwilą uzupełnienia schematu szczepienia o dawkę dodatkową, przyjąć piątą dawkę przypominającą?

Nie ma aktualnie krajowego zalecenia, żaby osoby, które otrzymały łącznie cztery dawki w cyklu szczepienia przeciw COVID-19 przyjęły piątą dawkę szczepienia.
Czy zmieni się ważność UCC po przyjęciu czwartej dawki szczepienia?

Od 25.05.2022 r. ważność UCC u osób dorosłych po przyjęciu dawki trzeciej (przypominjącej) jest bezterminowa.

Komunikat_nr_25_MZ_-_czwarta_dawka__6062022