Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie reklamy wyrobów medycznych

Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie reklamy wyrobów medycznych

Grzegorz Cessak

KOMUNIKAT PREZESA URZĘDU

z dnia 9 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie reklamy wyrobów medycznych

Dnia 28 kwietnia 2023 r. w Dz.U. pod poz. 817 ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie reklamy wyrobów medycznych. Przepisy przedmiotowego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 13 maja 2023 r. Powyższe oznacza, że od tej daty wszystkie nowe reklamy muszą spełniać nowe wymagania, a po zakończeniu okresu przejściowego określonego w § 6 od dnia 1 lipca 2023 r. muszą je spełniać wszystkie reklamy. Wejście w życie rozporządzenia oznacza, że wraz z ustawą o wyrobach medycznych został określony pełny system prawny dotyczący reklamy wyrobów medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie określa dane, które ma zawierać reklama oraz sposób prezentowania reklamy. Rozporządzenie w szczególności określa ostrzeżenia, którymi musi być opatrzona reklama kierowana do publicznej wiadomości oraz zasady prowadzenia reklamy na kanałach społecznościowych, w tym również przez tzw. influencerów.

Treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000081701.pdf

Prezes Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

/-/ Grzegorz Cessak


Treść rozporządzenia publikujemy poniżej oraz w załączeniu do wydrukowania.

D2023000081701

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu

Pliki do pobrania