Komunikat w sprawie bezpłatnych szczepień p/grypie

Komunikat w sprawie bezpłatnych szczepień p/grypie

Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci

W tym roku uruchomiono dodatkowe świadczenie dla farmaceutów i techników farmaceutycznych pracujących w aptekach ogólnodostępnych oraz punktach aptecznych w postaci bezpłatnego szczepienia przeciw grypie sezonowej. Świadczenie będzie udzielane w przychodniach (POZ), które podpiszą umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na szczepienie pracowników medycznych. Obecnie NFZ oczekuje na deklaracje zwrotną od podmiotów, które będą wykonywać takie usługi. Po dokonaniu formalności ich lista zostanie przekazana do Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. Niezwłocznie po tym poinformujemy Państwa, gdzie farmaceuci mogą zgłosić się w celu dokonania szczepienia. Na miejscu, poza kwalifikacją zdrowotną dokonaną przez lekarza, będzie konieczność złożenia przez farmaceutę bądź technika farmaceutycznego oświadczenia, że jest zatrudniony w konkretnej aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, mającym podpisaną umowę z NFZ. Nie ma tu znaczenia rodzaj stosunku pracy.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem Izby.

Pozdrawiam serdecznie,

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA

we Wrocławiu