Komunikat w sprawie recept wystawianych przez farmaceutów

Komunikat w sprawie recept wystawianych przez farmaceutów

Szanowni Państwo

W związku z uprawnieniami farmaceutów do wystawiania recept dla siebie i dla rodziny Dolnośląska Izba Aptekarska przypomina.

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo farmaceutyczne (Art. 96 ust. 4 pkt. 2) farmaceuta ma możliwość przepisywania dla siebie i dla rodziny wyłącznie produktów leczniczych o kategorii dostępności Rp, z wyłączeniem produktów zawierających w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe.

Farmaceuta nie ma uprawnień do preskrypcji:

  • – Leków recepturowych,
  • – Wyrobów medycznych (w tym pasków diagnostycznych (!) ),
  • – Środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  • – Produktów leczniczych zawierających w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe (grupy N i P),
  • Dodatkowego uprawnienia pacjenta „S” (taką możliwość mają jedynie lekarze i pielęgniarki).

 

 

W związku z powyższym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi podczas wystawiania przez Państwa recept.

Jeżeli mają Państwo pytania i wątpliwości związane z wystawianiem recept prosimy o ich przesłanie na pytania@dia.com.pl