Komunikat w sprawie wykazu państw, które nie realizują recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej

Komunikat w sprawie wykazu państw, które nie realizują recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Zdrowia opublikowało Komunikat w sprawie wykazu państw, które nie realizują recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz w sprawie zestawienia danych niezbędnych do identyfikacji pacjenta realizującego receptę transgraniczną w postaci elektronicznej

Na podstawie art. 95b ust. 4 oraz art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2011 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm.) niniejszym zamieszcza się wykaz państw, które nie realizują recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz zestawienie danych niezbędnych do identyfikacji pacjenta realizującego receptę transgraniczną w postaci elektronicznej.

Szczegółowe informacje do pobrania ze strony internetowej – link: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-wykazu-panstw-ktore-nie-realizuja-recept-transgranicznych-wystawianych-w-postaci-elektronicznej-w-innym-panstwie-czlonkowskim-unii-europejskiej-lub-panstwie-czlonkowskim-europejskiego-porozumienia-o-wolnym-handlu-efta-oraz-w-sprawie-zestawienia-danych-niezbednych-do-identyfikacji-pacjenta-realizujacego-recepte-transgraniczna-w-postaci-elektronicznej