Komunikat w sprawie wykazu państw realizacji, które nie realizują recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Komunikat w sprawie wykazu państw realizacji, które nie realizują recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Komunikat w sprawie wykazu państw realizacji, które nie realizują recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Na podstawie art. 95b ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2011 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 z późn. zm.) niniejszym zamieszcza się wykaz państw realizacji, które nie realizują recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, stanowiący załącznik do komunikatu.

WYKAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE i EFTA

NIEREALIZUJĄCYCH RECEPT TRANSGRANICZNYCH WYSTAWIANYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UE LUB EFTA

 

 1. Bułgaria.
 2. Chorwacja – realizowane są wyłącznie recepty transgraniczne w postaci elektronicznej wystawione w Finlandii, Estonii i Portugalii.
 3. Estonia – realizowane są wyłącznie recepty transgraniczne w postaci elektronicznej wystawione w Finlandii, Chorwacji, Portugalii.
 4. Finlandia – realizowane są wyłącznie recepty transgraniczne w postaci elektronicznej wystawione w Estonii, Chorwacji i Portugalii.
 5. Łotwa.
 6. Portugalia – realizowane są wyłącznie recepty transgraniczne w postaci elektronicznej wystawione w Finlandii i Chorwacji.
 7. Słowacja.
 8. Słowenia.
 9. Węgry.
 10. Włochy.
 11. Islandia.
 12. Lichtenstein.
 13. Norwegia.

 

Dodatkowa informacja:

 1. Wielka Brytania nie realizuje recept transgranicznych w postaci papierowej i elektronicznej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-wykazu-panstw-realizacji-ktore-nie-realizuja-recept-transgranicznych-wystawianych-w-postaci-elektronicznej-w-innym-panstwie-czlonkowskim-unii-europejskiej-lub-panstwie-czlonkowskim-europejskiego-porozumienia-o-wolnym-handlu-efta—stronie-umowy-o-europejskim-obszarze-gospodarczym