Kondolencje

Kondolencje

Prezesowi Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu mgr. farm. Marcinowi Repelewiczowi i mgr farm. Katarzynie Repelewicz,

mgr farm. Małgorzacie Repelewicz i mgr. farm. Zbigniewowi Madurowiczowi,

Rodzinie i Przyjaciołom

wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci Ojca, Teścia i Brata składają:

Członkowie Prezydium ORA DIA we Wrocławiu, Okręgowa Rada Aptekarska DIA we Wrocławiu, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DIA we Wrocławiu mgr farm. Andrzej Herbuś, Przewodniczący Okręgowego Sąd Aptekarskiego mgr farm. Olgierd Wiercimok, Delegaci na Okręgowe Zjazdy Aptekarzy, Klub Seniora przy DIA we Wrocławiu, r.pr. Piotr Sędłak, pracownicy i współpracownicy Biura Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.