Kondolencje

Kondolencje

Z przykrością informujemy, że w dniu 28.06.2021 r. zmarła dr n. przyr. mgr farm. Krystyna Starościk.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w sobotę, 3 lipca 2021 r. o godz. 10:00 na cmentarzu we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej.

Rodzinie i Przyjaciołom wyrazy najgłębszego współczucia składają Członkowie Prezydium ORA DIA we Wrocławiu, Okręgowa Rada Aptekarska DIA we Wrocławiu, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DIA we Wrocławiu mgr farm. Andrzej Herbuś, Przewodniczący Okręgowego Sąd Aptekarskiego mgr farm. Olgierd Wiercimok, Delegaci na Okręgowe Zjazdy Aptekarzy, Klub Seniora przy DIA we Wrocławiu, r.pr. Piotr Sędłak, pracownicy i współpracownicy Biura Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

dr Krystyna Starościk urodziła się 22 sierpnia 1939 roku w Nowym Boguminie. Wydział Farmaceutyczny we Wrocławiu  ukończyła w 1965 roku. Po studiach podjęła pracę w Katedrze Mikrobiologii AM we Wrocławiu, później była asystentem naukowo-technicznym Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Państwowej Akademii Nauk. Stopień doktora nauk przyrodniczych otrzymała w 1971 roku. W latach 1985/1992 była pracownikiem PZF Cefarm we Wrocławiu, a od 1992 do zakończenia pracy zawodowej kierownikiem hurtowni farmaceutycznej Urtica.

Brała czynny udział w pracach nad reaktywacją samorządu. Była wieloletnim Delegatem na Okręgowe Zjazdy Aptekarzy: w latach 1995-1999 – członkiem Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu, w latach 1999-2003 – Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Decyzją Kapituły została odznaczona Medalem im. Bronisława Koskowskiego