Kondolencje

Kondolencje

Z przykrością informujemy, że w dniu 17.09.2021 r. zmarła nestorka dolnośląskiej farmacji – mgr farm. Zofia Jędrzejowska

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 24.09.2021 r. (piątek) o godz. 14 we Wrocławiu na cmentarzu przy ul. Smętnej.

Rodzinie i Przyjaciołom wyrazy najgłębszego współczucia składają Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu mgr farm. Marcin Repelewicz, Członkowie Prezydium ORA DIA we Wrocławiu, Okręgowa Rada Aptekarska DIA we Wrocławiu, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DIA we Wrocławiu mgr farm. Andrzej Herbuś, Przewodniczący Okręgowego Sąd Aptekarskiego mgr farm. Olgierd Wiercimok, Delegaci na Okręgowe Zjazdy Aptekarzy, Klub Seniora przy DIA we Wrocławiu, pracownicy i współpracownicy Biura Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

 

Mgr farm. Zofia Jędrzejowska urodziła się 31.10.1922 roku w Borysławiu. Studia farmaceutyczne rozpoczęła we Lwowie, niestety zawierucha wojenna zmusiła ją do przerwania nauki. W październiku 1947 r. otrzymała dyplom magistra farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Przez lata pracowała najpierw w aptekach prywatnych, później w aptekach WZA na stanowisku kierownika.

Brała czynny udział w pracach nad reaktywacją samorządu. Będąc członkiem DIA od 1991 r., współpracując z samorządem zawodowym aptekarzy współtworzyła Klub Seniora naszej Izby. Pierwszy raz seniorzy spotkali się 13 lutego 1993 r. i na tym właśnie spotkaniu została wybrana na jego przewodniczącą. Przez kolejnych 5 lat intensywnie organizowała pracę swojego Klubu. Z jej inicjatywy w Klubie powstały trzy sekcje: popularno-naukowa, kulturalno-towarzyska i pomocy koleżeńskiej. W ramach działalności popularno-naukowej organizowała wykłady dla emerytowanych farmaceutów podnoszące ich wiedzę nie tylko z zakresu farmacji, w ramach sekcji kulturalno-towarzyskiej wycieczki krajoznawcze, jak również udział w przedstawieniach teatralnych i operowych oraz zwiedzanie muzeów. Intensywnie pomagała działającym w nim seniorom czuć się wartościowymi członkami samorządu, poprzez bycie czynnymi w życiu społecznym, wspólnie organizując spotkania integracyjne. Najszerzej rozwinęła działalność Klubu w zakresie pomocy koleżeńskiej, współpracując z Komisją Pomocy Koleżeńskiej Izby. Po zapoznaniu się z warunkami zdrowotnymi i bytowymi emerytowanych farmaceutów potrzebujących pomocy, odwiedzała ich, organizowała dla nich pomoc (leki, paczki świąteczne, bony towarowe). Zorganizowała także działalność „Telefonu SOS” – dla potrzebujących pomocy emerytów. Pod jej kierunkiem powstała prężnie działająca organizacja ludzi dobrej woli, służących koleżankom i kolegom, czyniących łatwiejszą „jesień życia” farmaceutów.

W okresie powodzi 1997 roku, także z jej inicjatywy, Klub Seniora służył pomocą w szpitalach w fachowym segregowaniu leków-darów. Dzięki swojej wybitnej działalności na rzecz Klubu Seniora została wybrana przez koleżanki i kolegów jego honorową przewodniczącą.

Klub pod jej kierownictwem wspomagał także Muzeum Farmacji współuczestnicząc w gromadzeniu eksponatów obrazujących historię zawodu. Zainicjowała również comiesięczne artykuły opisujące życie Klubu Seniora w Biuletynie Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. W 1994 r. była także pomysłodawczynią konkursu „Pionierskie lata”, który zaowocował pracami farmaceutów mającymi upamiętnić pierwsze powojenne lata aptekarzy na Dolnym Śląsku, a także inicjatorką i współautorką publikacji „Dzieje Farmacji Dolnośląskiej 1945-2000”, olbrzymiego opracowania wydanego nakładem Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

Była wychowawcą wielu pokoleń farmaceutów, otoczona powszechnym i głębokim szacunkiem środowiska zawodowego.

Specjalista drugiego stopnia w zakresie farmacji aptecznej.

Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi,  Złotą Odznaką DIA. W roku 2015 za zasługi dla chwały, pożytku i rozwoju aptekarstwa, w dowód uznania wyrażonego przez członków samorządu aptekarskiego została odznaczona Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego

 

Cześć Jej pamięci!