Kondolencje

Kondolencje

Pani mgr farm. Dorocie Sułkowskiej-Popiołek wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża

składają:

Prezes ORA DIA we Wrocławiu mgr farm. Marcin Repelewicz wraz z członkami Prezydium  i Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DIA we Wrocławiu mgr farm. Andrzej Herbuś, Przewodniczący OSA mgr farm. Olgierd Wiercimok, Delegaci na OZA, koleżanki i koledzy oraz pracownicy Biura Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.