Kondolencje

Kondolencje

Ewie i Piotrowi Bohaterowi, Grażynie Bohater, Aleksandrze i Annie Bohater,

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy, Teściowej i Babci składają

Prezes ORA DIA we Wrocławiu mgr farm. Marcin Repelewicz wraz z członkami Prezydium  i Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DIA we Wrocławiu mgr farm. Andrzej Herbuś, Przewodniczący OSA mgr farm. Olgierd Wiercimok, Delegaci na OZA, koleżanki i koledzy oraz pracownicy Biura Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.