Kursy dla farmaceutów: Prowadzenie konsultacji farmaceutycznej. Przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego. Udzielanie porady farmaceutycznej. Prawa pacjenta.

Kursy dla farmaceutów: Prowadzenie konsultacji farmaceutycznej. Przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego. Udzielanie porady farmaceutycznej. Prawa pacjenta.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu 3 kursów wspomagających rozpoczęcie świadczenia usług opieki farmaceutycznej. Zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty zdefiniowano zakres usług składających się na opiekę farmaceutyczną. Każdy farmaceuta ma pełne prawo realizować tego rodzaju usługi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wspólnie z Dolnośląską Izbą Aptekarską we Wrocławiu przygotowało cykl 3 kursów w ramach doskonalenia zawodowego, w których udział pozwoli każdemu farmaceucie zaktualizować niezbędną wiedzę i wzmocnić umiejętności praktyczne.

Pierwszy z kursów obejmuje: Prowadzenie konsultacji farmaceutycznej. Przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego. Udzielanie porady farmaceutycznej. Prawa pacjenta.

Drugi kurs obejmuje: Przegląd lekowy wraz z dokumentowaniem.

Trzeci kurs obejmuje: Badania diagnostyczne w profilaktyce i monitorowaniu w praktyce farmaceutycznej.

Każdy kurs trwa 16 godzin dydaktycznych, w tym 8 godzin on-line (dwa piątki po południu) oraz 8 godzin stacjonarnie (jedna sobota). Kurs zakończony będzie testem, sprawdzającym wiedzę oraz wydaniem zaświadczenie potwierdzającym każdorazowo uzyskanie 16 pkt w ramach doskonalenia zawodowego. Odpłatność za każdy kurs dla farmaceuty wyniesie 160 zł. Cykl trzech kursów umożliwi kompleksowe wzmocnienie wiedzy i umiejętności wspomagających świadczenie opieki farmaceutycznej przez każdego farmaceutę. Zajęcia praktyczne odbędą się na Wydziale Farmaceutycznym przy ul. Borowskiej 211a we Wrocławiu, w Katedrze Technologii Postaci Leku. Zgłoszenia chęci udziału prowadzi DIA poprzez formularz internetowy.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmlldlhgOzPuN-BcgqjIvcc3po6wks6BHm5VaQxhjVYDQuLw/viewform

Odpłatność należy wnieść na konto DIA ( 33 1930 1073 2009 0900 4949 0001) podając w tytule wpłaty imię i nazwisko z dopiskiem „kurs”. Kursy nastawione są na budowanie umiejętności praktycznych i prowadzone będą przez ekspertów i praktyków posiadających doświadczenie i realizujących usługi tworzące opiekę farmaceutyczną. Wszelkie informacje dostępne będą na stronie DIA oraz w mediach społecznościowych. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Z wyrazami szacunku.

mgr farm. Marcin Repelewicz – prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

dr n. farm. Artur Owczarek – kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UMW