Przypominamy: maseczki zostaną z nami dłużej tj. do 31 marca 2023

Przypominamy: maseczki zostaną z nami dłużej tj. do 31 marca 2023

Szanowni Państwo pracownicy i właściciele aptek, w związku ze skargami pacjentów do biura DIA przypominamy o obowiązku zakrywania w aptece ust i nosa:

Zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Termin obowiązywania nakazu zasłaniania ust i nosa w aptekach i podmiotach leczniczych został przedłużony do dnia 31 marca 2023.

D20222736

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002736

Pliki do pobrania