Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków refundowanych, będzie obowiązywać od 1 listopada 2020

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków refundowanych, będzie obowiązywać od 1 listopada 2020

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2020 r.

Załącznik :MZ21101

Załącznik : MZ21102

Źródło : https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-21-pazdziernika-2020-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-listopada-2020-r

Źródło : http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/actbymonths

Pliki do pobrania