Nakaz używania maseczek w aptekach do 30 kwietnia 2022 r.

Nakaz używania maseczek w aptekach do 30 kwietnia 2022 r.

25 maja 2022 r. ogłoszono Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

(Dz.U. z 2022 r. poz. 679): https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/679

Zgodnie z rozporządzeniem:

 

§ 7. Do dnia 30 kwietnia 2022 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach.