Nowa lista leków refundowanych – na dzień 1 maja 2022

Nowa lista leków refundowanych – na dzień 1 maja 2022

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano:

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu (poz. 40/2022): http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/40/

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (poz. 41/2022): http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/41/

 

Źródło: http://dziennikmz.mz.gov.pl/actbymonths