Jest nowa lista leków refundowanych – obowiązuje od 1 listopada 2021

Jest nowa lista leków refundowanych – obowiązuje od 1 listopada 2021

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (obowiązuje od 1 listopada 2021). 

Link: https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-21-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-listopada-2021-r