Nowe rozporządzenie w sprawie recept

Nowe rozporządzenie w sprawie recept

Nowe rozporządzenie w sprawie recept zostało ogłoszone 30 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000242401.pdf

Rozporządzenie jest wymuszone delegacją ustawową związaną z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia w związku z implementacją elektronicznej recepty transgranicznej.

Zgodnie z paragrafem 19 rozporządzenia – recepty mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach do dnia 30 czerwca 2021 roku. Natomiast muszą być wystawiane zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2021 r.

Zapisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021r. za wyjątkiem:


§4 ust.1 pkt 4, §4 ust.8 pkt 2, §4 ust.9 pkt 2, §4 ust.12 pkt 2 (recepty na leki zawierające środki psychotropowe z kodem)

§4 ust.10 pkt 2 (recepty wystawiane przez lekarzy weterynarii na leki zawierające środki psychotropowe z kodem)

W najbliższym czasie zamieścimy szczegółowe opracowanie wprowadzanych zmian.