Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych

Szanowni Państwo,

Od 21 maja 2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych.

W Dzienniku Ustaw (poz. 1077/2022) opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych.

D2022000107701

Liczba podmiotów uprawnionych do zakupu w hurtowniach farmaceutycznych została znacznie poszerzona.

Obecnie oprócz podmiotów leczniczych, które mogą zaopatrywać się w pełnym zakresie de facto każdy podmiot, który ma coś wspólnego z medycyną będzie miał możliwość zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. Dla aptek jest to de facto strata części klientów, którzy dotychczas zaopatrywali się w aptekach, a teraz będą mogli kupować wprost w hurtowniach np. domy pomocy społecznej.

Źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000107701.pdf