Polski Ład w 2022 r. – opracowanie zmian.

Polski Ład w 2022 r. – opracowanie zmian.

Szanowni Państwo,

Dzięki uprzejmości Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach publikujemy opracowanie przygotowane przez Śląską OIA dotyczące zmian, które będą obowiązywać po wejściu w życie w 2022 roku Nowego Ładu.

Nowy Ład 2022 r.

Jak co roku sygnalizujemy Państwu, jakie zmiany będą dotyczyć osób prowadzących apteki jak również pracujących w nich magistrów farmacji w zakresie przepisów podatkowych. Ponieważ tegoroczne zmiany są bardzo obszerne i w pewnych zakresach wręcz rewolucyjne – tylko zasygnalizuję temat i polecam konsultacje ze swoim doradcą podatkowym.

1. Zmiana sposobu naliczania składki zdrowotnej

– przy podatku liniowym składka wynosi 4,9% dochodu (dotychczas 9% od 75% przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał roku ubiegłego);
– przy rozliczaniu podatku dochodowego na zasadach ogólnych składka wynosi 9% dochodu (dotychczas 9% od 75% przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał roku ubiegłego);
– nowe zasady naliczania składki zdrowotnej od osób współpracujących;
– objęcie składką zdrowotną osób pełniących funkcję na podstawie powołania;
– nowe zasady naliczania składki zdrowotnej od wspólników spółki komandytowej i wspólnika spółki z o.o. (jedynego);
– NAJISTOTNIEJSZE: tracimy możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego;
– ponieważ składkę zdrowotną liczymy od dochodu, mamy obowiązek przesyłania do ZUS informacji o osiągniętych w każdym miesiącu dochodzie.

2. Przedsiębiorcy

– nowa kwota wolna od podatku w przypadku rozliczania podatku dochodowego na zasadach ogólnych (30.000,00 zł);
– podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120.000,00 zł;
– możliwość skorzystania z ulgi dla klasy średniej w przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych i osiąganiu dochodu w przedziale 70.000,00zł – 130.000,00 zł;
– zmiany w przepisach w przypadku sprzedaży rzeczy wykupionych z leasingu po dniu 31.12.2021 r. (uwaga na samochody);
– obniżenie limitu płatności gotówkowych z 15.000,00 zł do 8.000,00 zł;
– wprowadzenie limitu transakcji gotówkowej między konsumentem, a przedsiębiorcą w wysokości 20.000,00 zł;
– obowiązek posiadania terminala płatniczego, o ile ewidencjonujemy sprzedaż przy użyciu kas fiskalnych;
– sankcje za nielegalne zatrudnienie pracownika.

3. Wszyscy podatnicy

– nowa kwota wolna od podatku (30.000,00 zł);
– podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120.000,00 zł;
– możliwość skorzystania z ulgi dla klasy średniej w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 68.412,00 zł – 133.692,00 zł;
– możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem już w roku zawarcia małżeństwa;
– w miejsce wspólnego rozliczenia z małoletnim lub uczącym się do 26 roku życia dzieckiem przez samotnego rodzica wprowadzono ulgę w postaci odliczenia od podatku kwoty 1.500,00 zł;
– osoby wychowujące czworo lub więcej dzieci korzystać będą ze zwolnienia od podatku dochodów w wysokości 85.528,00 zł;
– najem prywatny rozliczamy tylko na ryczałcie, ale od 1.01.2023 r. (rok 2022 możemy rozliczyć na zasadach ogólnych);
– przychody otrzymane przez pracownika po ukończeniu 60 roku życia (kobiety) i 65 roku życia (mężczyźni) po spełnieniu dodatkowych warunków podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego do wysokości 85.528,00 zł.

Powyższy wykaz zawiera tylko zmiany dotyczące podstaw Państwa działalności i rozliczeń podatkowych. Nowy Ład zawiera szereg innych zmian, w tym zmiany dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zmiany w karcie podatkowej (od 1.01.2023 r. karta podatkowa zostaje zlikwidowana), zmiany w ulgach na innowacje itd.

O zmianach dotyczących składki zdrowotnej możecie Państwo przeczytać na stronie ZUS:
https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/programy-transformacji-cyfrowej-zus/zmiany-od-2022-r./zmiany-w-skladce-zdrowotnej

a o zmianach podatkowych na stronie Ministerstwa Finansów:
https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/

Z poważaniem
mgr Ewa Kłoda
doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej

 

Źródło: https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8935

Pliki do pobrania