Objaśnienie prawne Ministra Zdrowia dotyczące ustawy „Apteka dla Aptekarza”

Objaśnienie prawne Ministra Zdrowia dotyczące ustawy „Apteka dla Aptekarza”

Szanowni Państwo,

Naczelna Izba Aptekarska otrzymała i opublikowała objaśnienie prawne Ministra Zdrowia powstałe wobec sygnałów o wątpliwościach interpretacyjnych dotyczących tzw. ustawy „Apteka dla Aptekarza”.
Zgodnie z objaśnieniem, Minister potwierdza, że sformułowanie „co najmniej 4 aptek ogólnodostępnych” wskazane w art. 99 ust. 3a pkt 1-3 ustawy Prawo farmaceutyczne odnosi się do liczby aptek ogólnodostępnych prowadzonych w kraju.

Minister Zdrowia na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) z urzędu, przedstawia objaśnienie prawne postanawiając, że sformułowanie „co najmniej 4 aptek ogólnodostępnych” wskazane w art. 99 ust. 3a pkt 1-3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, z późn. zm.) – dalej: „upf”, odnosi się do liczby aptek ogólnodostępnych prowadzonych w kraju.

Objaśnienie_prawne_w_przedmiocie_stosowania_art_99_ust_3a_pkt_1-3_ustawy_Prawo_farmaceutyczne