Obowiązek przekazania informacji o godzinach czynności aptek w 2024 r.

Obowiązek przekazania informacji o godzinach czynności aptek w 2024 r.

Szanowni Państwo

Przypominamy o  obowiązku przekazania do właściwych zarządów powiatów lub prezydentów miast na prawach powiatu rozkładu godzin pracy aptek na 2024 r.

Termin na złożenie stosownych oświadczeń upływa z dniem 31 stycznia 2024 r. Informacje należy przekazać odpowiednim urzędom w drodze elektronicznej.

Powyższy obowiązek wynika wprost z przepisów Ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. 2023 poz. 1938 Art. 19. ust 3.).

Źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1938