Obowiązek zakrywania ust i nosa w aptekach i podmiotach leczniczych do 30 września

Obowiązek zakrywania ust i nosa w aptekach i podmiotach leczniczych do 30 września

Zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Wydłuża ono termin obowiązywania nakazu zasłaniania ust i nosa w aptekach i podmiotach leczniczych z 31 sierpnia do 30 września 2022 r.


D2022000181701

 

Żródło: Rozporządzenie RM