Obowiązek zakrywania ust i nosa w aptekach i podmiotach leczniczych do 31 października

Obowiązek zakrywania ust i nosa w aptekach i podmiotach leczniczych do 31 października

Zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Termin obowiązywania nakazu zasłaniania ust i nosa w aptekach i podmiotach leczniczych został przedłużony do dnia 31 października 2022.

 

2019maseczki

 

Żródło: https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2022.272.0002019,rozporzadzenie-rady-ministrow-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-zagrozenia-epidemicznego.html