Obowiązkowe sprawozdanie o odpadach za 2020 r.

Obowiązkowe sprawozdanie o odpadach za 2020 r.

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w dniu 15 marca 2021 r. upływa termin składania sprawozdania za 2020 r. dotyczącego wytwarzanych odpadów oraz wydanych torebek foliowych objętych ewidencją.

Sprawozdania należy złożyć terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO. Sprawozdanie należy złożyć poprzez indywidualne konto BDO. W sprawozdaniu należy uwzględnić przekazane do utylizacji przeterminowane leki oraz pozostałe produkty przekazane do utylizacji (sprzęt elektroniczny, świetlówki, itp.)

Wszelkie informacje dotyczące przygotowania sprawozdania można znaleźć na filmach instruktażowych na stronie BDO:

https://bdo.mos.gov.pl/news/przypomnienie-o-zblizajacym-sie-terminie-skladania-sprawozdan-w-systemie-bdo/

https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/

Numer konta na który należy wnieść opłatę za wydane torby foliowe można znaleźć na stronie Urzędu Wojewódzkiego.

https://bip.dolnyslask.pl/

W aptekach zazwyczaj wytwarzane są odpady o następujących kodach:

18 01 08 – leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 08
18 01 06 – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne
18 01 07 – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne inne niż wymienione w 18 01 06

 

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu