Od 1 maja 2023 r. bez maseczek w aptekach – zmiana rozporządzenia Covidowego

Od 1 maja 2023 r. bez maseczek w aptekach – zmiana rozporządzenia Covidowego

Obowiązkowe maseczki w szpitalach do końca czerwca; bez maseczek w aptekach

Do 30 czerwca 2023 r. rząd przedłużył obowiązek noszenia maseczek w szpitalach, przychodniach i innych placówkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza. Nie ma już obowiązku noszenia maseczek w aptekach. Wynika to ze zmienionego rozporządzenia dotyczącego ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących podczas stanu zagrożenia epidemicznego. Decyzja Ministerstwa Zdrowia o przedłużeniu obostrzeń wynika z wciąż występujących zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz wirusem grypy.

Rozporządzenie, które weszło w życie 30 kwietnia, zakłada:
1.  przedłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego, co jest uzasadnione:
a) aktualnie odnotowywaną liczbą nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, jak również świadczeń opieki zdrowotnej (w tym w warunkach szpitalnych) udzielanych osobom zakażonym tym wirusem,
b) sytuacją w innych państwach, w szczególności sąsiadujących z Rzecząpospolitą Polską;
2. zniesienie obowiązku zasłaniania ust i nosa w aptekach, co stanowi pochodną wysokiego poziomu immunizacji osób zatrudnionych w aptekach, jak również wdrażania przez podmioty prowadzące apteki dodatkowych rozwiązań organizacyjnych zapewniających ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w aptekach.

Poniżej zamieszczamy tekst rozporządzenia, oraz jako załącznik do pobrania.

821-covid

Pliki do pobrania