Od 1 marca 2022 r. zakaz obrotu kosmetykami zawierającymi lilial i pirytionian cynku

Od 1 marca 2022 r. zakaz obrotu kosmetykami zawierającymi lilial i pirytionian cynku

Od 1 marca 2022 r. zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/1902

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1902

nie można wprowadzać ani prowadzić obrotu jak również wydawać bezpłatnych produktów zawierających pirytionian cynku (zinc pyrithione) oraz lilialu (buthylphenyl  methylpropional ). Pierwszy ze składników trafił na listę składników zakazanych do stosowania w kosmetykach, drugi został skreślony z listy składników dozwolonych do stosowania z ograniczeniami.

Apteki (a także inni sprzedawcy) od 1 marca 2022 r. nie mogą prowadzić sprzedaży kosmetyków zawierających te składniki. Zwrot do dostawcy odbywa się na podstawie pisma wycofującego z obrotu otrzymanego od producenta. Jednak obowiązkiem podmiotu jest wycofanie produktów ze sprzedaży niezależnie od tego czy takie pismo otrzymał czy nie.

Obecność wycofanych składników a zwłaszcza lilialu może być zależna od serii (partii produktu), gdyż niektórzy producenci już wcześniej zmienili skład.