Od 1 stycznia 2022 roku zmianie ulega odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy

Od 1 stycznia 2022 roku zmianie ulega odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który stanowi, że “Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,50% wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku” od 1 stycznia 2022 roku wysokość tej opłaty wynosi 15,10 zł.

Link do ustawy poniżej: ustawa o refundacji leków

 

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu