Od lipca podwyżki minimalnego wynagrodzenia farmaceutów zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Od lipca podwyżki minimalnego wynagrodzenia farmaceutów zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło komunikat informujący o postępie prac nad ustawą o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.
Od lipca br. po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP, w życie wejdą podwyżki minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia.

Podwyżki obejmą także farmaceutów zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu to historyczny krok w ochronie zdrowia

Sejmowa Komisja Zdrowia odrzuciła senackie poprawki do Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jutro głosowanie ustawy w Sejmie, a od lipca, po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP, w życie wejdą podwyżki minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Po raz pierwszy w historii pracodawca nie będzie mógł zejść z pensją dla pracowników placówek ochrony zdrowia poniżej ustalonego minimum.

Ustawa obejmuje osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę w podmiotach leczniczych. Zgodnie z przyjętymi szacunkami, dotyczy ona blisko 500 tys. osób. Określa najniższe gwarantowane prawem wysokości wynagrodzeń zasadniczych dla medycznych i niemedycznych pracowników działalności podstawowej. Dotychczas, w najnowszej historii Polski nie było ustawy, która dawałaby pracownikom systemu ochrony zdrowia gwarancję płacy minimalnej.

Ustawa jest realizacją ustaleń zawartych w stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z 5 listopada 2021 r. Za takim stanowiskiem opowiedziały się dwie  z trzech działających w Polsce central związków zawodowych. Stanowisko poparły też organizacje reprezentujące pracodawców.

Przykładowy wzrost gwarantowanych najniższych wynagrodzeń zasadniczych:

  • lekarz specjalista II stopnia: z 6 769 zł do 8 210 zł – wzrost o 1 441 zł;

  • lekarz specjalista I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł – wzrost o 2 009 zł;

  • mgr pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją: z 5 478 zł do 7 304 zł – wzrost o 1 827 zł;

  • mgr farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, psycholog bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł – wzrost o 1 590 zł;

  • ratownik medyczny, pielęgniarka ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł – wzrost o 1 550 zł;

  • opiekun medyczny, technik medyczny ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 4 870 zł – wzrost o 1 097 zł;

  • sanitariusz, salowa: z 3 049 zł do 3 680 zł – wzrost o 632 zł.

Uchwalenie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia w zależności od grupy zawodowej gwarantuje więc podwyżki od 17 do 41 proc. Średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie aż o 30 proc.

Jeszcze przed przyjęciem ustawy przed Sejm, Ministerstwo Zdrowia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pielęgniarek, do grupy która dotychczas obejmowała pracowników wykonujących zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia, dołączyło pielęgniarki i położne z wykształceniem średnim. Była to wyraźna realizacja postulatu tej właśnie grupy zawodowej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/ustawa-o-minimalnym-wynagrodzeniu-to-historyczny-krok-w-ochronie-zdrowia