Ogólnopolski Dzień Aptekarza – 26 września

Ogólnopolski Dzień Aptekarza – 26 września

Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci,

Dzisiaj w dniu świętych Kosmy i Damiana obchodzimy Ogólnopolski Dzień Aptekarza.

W tym roku, po raz kolejny z powodu panującej pandemii, nie mamy możliwości żeby obchodzić hucznie nasze święto. Jednocześnie wciąż możemy czuć się wyjątkowo dumni z zawodu, który przyszło nam wykonywać. Zawód zaufania publicznego jakim jest farmaceuta od zawsze cieszy się zaufaniem i szacunkiem naszych pacjentów. Poświęcenie i trud włożony w należyte wykonywanie obowiązków zawodowych mogą być dla nas powodem ogromnej satysfakcji i dumy. W imieniu pacjentów oraz w imieniu własnym pragnę podziękować wszystkim Farmaceutom i Aptekarzom za opiekę nad pacjentem, za każdą udzieloną rzetelną informację i poradę, za tworzone poczucie bezpieczeństwa. Dziękuję też za to, że w czasie porad telefonicznych i zamkniętych placówek ochrony zdrowia, drzwi aptek pozostały otwarte, a Aptekarze byli i wciąż są gotowi nieść pomoc potrzebującym pacjentom.

W tym szczególnym dniu, w imieniu Dolnośląskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz Prezydium ORA DIA we Wrocławiu, chciałbym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, wytrwałości i satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy, a przede wszystkim zdrowia i siły do dalszej pracy na rzecz poprawy zdrowia naszych pacjentów.

 

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej  

Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu