Ogólnopolski Dzień Aptekarza – 26 września

Ogólnopolski Dzień Aptekarza – 26 września

Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci,

Dzisiaj, w dniu wspomnienia świętych Kosmy i Damiana obchodzimy Ogólnopolski Dzień Aptekarza.

W tym roku ze względu na pandemię COVID-19 nie możemy hucznie obchodzić naszego święta. Jednocześnie możemy czuć się wyjątkowo dumni z powodu zawodu, który przyszło nam piastować. Wykonując zawód zaufania publicznego od zawsze mogliśmy cieszyć się zaufaniem i szacunkiem naszych pacjentów. Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały dobitnie, że Farmaceuci są niezbędnym filarem służby zdrowia. To właśnie my, Farmaceuci i Aptekarze, jako jedni z pierwszych potrafiliśmy odnaleźć się w tej trudnej rzeczywistości i zapewnić naszym pacjentom nieprzerwaną opiekę zdrowotną. Poświęcenie i trud włożony w należyte wykonywanie obowiązków zawodowych, szczególnie od momentu wybuchu pandemii COVID-19, mogą być dla nas powodem ogromnej dumy i satysfakcji. W imieniu pacjentów i własnym pragnę podziękować wszystkim Farmaceutom i Aptekarzom za opiekę, za każdą rzetelną informację i poradę, za poczucie bezpieczeństwa. Dziękuję, że w czasach porad telefonicznych i zamkniętych placówek zdrowia drzwi aptek pozostały otwarte a Aptekarze ryzykując własnym zdrowiem byli i są gotowi nieść pomoc potrzebującym.

W tym szczególnym dniu w imieniu Dolnośląskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej składam Wam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, wytrwałości i satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy, a przede wszystkim zdrowia.

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej  DIA we Wrocławiu