Opinia prawna: nabywanie refundowanych wyrobów medycznych przez podmioty lecznicze

Opinia prawna: nabywanie refundowanych wyrobów medycznych przez podmioty lecznicze

Szanowni Państwo,

przekazujemy do ewentualnego zapoznania się opinię prawną dotyczącą nabywania przez podmioty lecznicze refundowanych wyrobów medycznych od podmiotów nieposiadających zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Opinia prawna do pobrania.

2022-08-17-Opinia-prawna-dot.-OIGWM-POLMED

Źródło: https://www.nia.org.pl/wp-content/uploads/2022/08/2022-08-17-Opinia-prawna-dot.-OIGWM-POLMED.pdf