Opłata recyklingowa za torby foliowe wydane w IV kwartale 2022

Opłata recyklingowa za torby foliowe wydane w IV kwartale 2022

Przypominamy, że opłatę recyklingową za torby foliowe wydane w IV kwartale 2022 w aptekach, należy uiścić do dnia 15.01.2023 na konto Urzędu Marszałkowskiego.

Równocześnie przypominamy o zbliżającym się termie złożenia sprawozdania o wytworzonych odpadach oraz sprawozdania o wydanych torbach foliowych objętych opłatą recyclingową.

Ostateczny terminy składania obu sprawozdań, dotyczących całego 2022r., mija  15 marca 2023 r.

Sprawozdania należy złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu gospodarczego w BDO. Poniżej link do uproszczonej instrukcji składania ww. sprawozdań:
https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/

W bieżącym roku opłaty recyklingowe za wydane torby foliowe należy uiszczać
– do 15.04.2023 za torby wydane w IQ 2023
– do 15.07.2023 za torby wydane w IIQ 2023
– do 15.10.2023 za torby wydane w IIIQ 2023
– do 15.01.2024 za torby wydane w IVQ 202