Opublikowano nową listę produktów zagrożonych brakiem dostępności

Opublikowano nową listę produktów zagrożonych brakiem dostępności

Ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obwieszczenie liczy 325 pozycji. Dodano m.in. punkty poboru gazów medycznych, dozowniki do tlenu oraz reduktory (montowane do butli
tlenowych). Wykaz ustala się na dzień 7 listopada 2020 r.

akt(10)

 

Załącznik : akt(10)

 

Źródło : http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2020/95/

 

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu

Pliki do pobrania