Opublikowano rozporządzenie w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę

Opublikowano rozporządzenie w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2022 r.

Celem przedmiotowego rozporządzenia jest usankcjonowanie możliwości przeprowadzenia przez farmaceutów szybkich testów paskowych, które już dziś każdy pacjent może samodzielnie nabyć w aptece. Celem rozporządzenia nie jest zatem wprowadzenie do aptek ogólnodostępnych (gdyż to one de facto będą adresatami projektowanych zmian) czynności diagnostyki laboratoryjnej, zastrzeżonej dla diagnostów laboratoryjnych, ale jedynie umożliwienie przeprowadzenia szybkich i prostych testów paskowych. Ponadto, poza ww. testami, projekt rozporządzenia wprowadza również możliwość przeprowadzenia przez farmaceutów pomiaru ciśnienia krwi, tętna, pulsu, saturacji krwi oraz pomiaru masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie na potrzeby ustalenia BMI (ang. Body Mass Index) oraz WHR (ang. Waist-Hip Ratio, tj. stosunek obwodu talii do obwodu bioder) – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

D2022000015301

 

Źródło: https://www.aptekarzpolski.pl/aktualnosci/opublikowano-rozporzadzenie-w-sprawie-wykazu-badan-diagnostycznych-ktore-moga-byc-wykonywane-przez-farmaceute/