Opublikowano wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP

Opublikowano wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP

Szanowni Państwo,

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (poz. 7/23) opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykaz obowiązujący od dnia 16 stycznia 2023 ma 269 pozycji.

akt123