Opublikowano wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności na dzień 1 maja 2022 roku

Opublikowano wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności na dzień 1 maja 2022 roku

Szanowni Państwo,

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (poz. 43/2022) opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

aktc