Pismo Ministra Zdrowia z dnia 14.01.2022 r. dot. szczepienia przeciw grypie w aptece

Pismo Ministra Zdrowia z dnia 14.01.2022 r. dot. szczepienia przeciw grypie w aptece

Pismo Ministra Zdrowia z dnia 14.01.2022 r. dot. szczepienia przeciw grypie w aptece

W celu realizacji usługi szczepienia przeciw grypie farmaceuta nie wystawia recepty farmaceutycznej dla pacjenta w związku z okolicznością szczepienia w aptece tj. kwalifikacji i podania szczepionki – informuje wiceminister Maciej Miłkowski w korespondencji do Ewy Krajewskiej, Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Wraz z jednoczesnym spełnieniem wszystkich wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, apteka może dokonać sprzedaży usługi szczepienia przeciw grypie z podaniem szczepionki pacjentowi.

W ocenie Ministerstwa Zdrowia rozliczenie nabytej szczepionki przeciw grypie następuje w ramach usługi szczepienia. Rozliczenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) wykonanej usługi szczepienia przeciw grypie w aptece na zasadach określonych przez NFZ (z wykorzystaniem szczepionki przeciw grypie otrzymanej z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych lub z wykorzystaniem szczepionki zakupionej samodzielnie przez aptekę z hurtowni) jest odrębną czynnością zależną od apteki, która w przypadku wykonania usługi komercyjnej (odpłatnej dla pacjenta) nie ma zastosowania.

Przeprowadzenie usługi szczepienia przeciw grypie w aptece nie wymaga od farmaceuty realizacji recepty lekarskiej. W celu realizacji usługi szczepienia farmaceuta nie wystawia recepty farmaceutycznej dla pacjenta w związku z okolicznością szczepienia w aptece tj. kwalifikacji i podania szczepionki.

Każda usługa szczepienia przeciw grypie w aptece podlega raportowaniu do elektronicznej Karty Szczepienia.

Pismo_MZ_z_dnia_14_01_2022_r__dot__szczepienia_przeciw_grypie