Pismo WSSE we Wrocławiu w sprawie monakoliny

Pismo WSSE we Wrocławiu w sprawie monakoliny

Wrocław, dnia 04 lipca 2022 roku
BŻ.9011.92.2022.AA(1)


Pan
Marcin Repelewicz
Prezes ORA DIA we Wrocławiu


dotyczy: pisma znak DIA/1892/22 z dnia 01.07.2022 r. w sprawie produktów z monakoliną
Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu w nawiązaniu
do pisma Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej z dnia 01 lipca 2022 r., dotyczącego produktów
zawierających monakolinę, uprzejmie przekazuje co następuje:

BŻ.9011.92.2022.AA(1) - Odpowiedź do ORA DIA we Wrocławiu

Pliki do pobrania