Plan zebrań naukowo-szkoleniowych Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Plan zebrań naukowo-szkoleniowych Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy plan zebrań naukowo-szkoleniowych

Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w formie on-line.

 

 

 18.02.2021 (czwartek)

„Terapia fotodynamiczna i elektochemioterapia jako nowoczesne metody przeciwnowotworowe”

prof. dr hab. Jolanta Saczko

Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej

Wydział Farmaceutyczny

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

4.03.2021 (czwartek)

„COVID-19 stan wiedzy”

prof. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski

Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych

Wydział Farmaceutyczny

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

8.04.2021 (czwartek)

„Ustawa o zawodzie farmaceuty”

dr Artur Owczarek

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

Wydział Farmaceutyczny

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

6.05.2021 (czwartek)

„Suplementacja u pacjentek planujących ciążę i ciężarnych”

prof. dr hab. n. med. Lidia Hirnle

I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa

Wydział Lekarski

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu