Podsumowanie zmian w aptekach od 1 stycznia 2024

Podsumowanie zmian w aptekach od 1 stycznia 2024

W bieżącym roku farmaceutów pracujących w aptekach czekają istotne zmiany.

1. Od 1 stycznia 2024 roku, w związku z podniesieniem wynagrodzenia minimalnego, podwyższony został ryczałt za lek recepturowy – będzie on wynosił 21,20 zł (z dniem 1 lipca wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, w związku z czym kwota ryczałtowa za lek recepturowy od 1 lipca 2024 roku będzie wynosić 21,50 zł).

2. Niestety, do dzisiaj nie podpisano rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych (DzU.2012.1259). Oznacza to, że obowiązuje wciąż dotychczasowa taxa laborum (koszt wykonania leku recepturowego). Ewentualna zmiana tego rozporządzenia będzie wpływała również na maksymalną marżę detaliczną, która wynosi maksymalnie 25% kosztu sporządzenia, jednak nie może być wyższa niż koszt wykonania leku recepturowego przygotowywanego w warunkach aseptycznych (aktualnie 24,66 zł). Czekamy na rozporządzenie zmieniające wysokość taxa laborum. Do dnia dzisiejszego nie opublikowano rozporządzenia w tej sprawie.

3. Do 30 czerwca 2024 r. obowiązuje aktualny wykaz limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego służącego do sporządzenia leku recepturowego (link: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/wykaz-limitow-finansowania-za-jednostke-surowca-farmaceutycznego-sluzacego-do-sporzadzenia-leku-recepturowego,8511.html). Za lek recepturowy pacjent oprócz opłaty ryczałtowej musi dopłacić różnicę między wysokością limitu finansowania surowców farmaceutycznych a ich ceną zakupu przez aptekę.

4. W dniu 1 stycznia weszły w życie zapisy Dużej Nowelizacji Ustawy Refundacyjnej regulujące kwestię dyżurów aptek nocnych i świątecznych. Wprowadzono finansowanie dyżurów nocnych i świątecznych przez NFZ lub Powiat. Apteki zobowiązane są do dnia 31.01 zgłosić do Urzędu Miasta/Powiatu rozkład godziny pracy apteki.

5. Od dnia 1 stycznia 2024 roku obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Od bieżącego roku obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych będą publikowane raz na kwartał, a nie jak dotychczas – co dwa miesiące. Kolejna lista leków refundowanych będzie zatem obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku, a pojawi się na 14 dni przed dniem, na który ustala się dany wykaz. Link do aktualnej listy leków refundowanych:Link do aktualnej listy leków refundowanych: https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-11-grudnia-2023-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych

6. Zmiany w wydawaniu wyrobów medycznych na zlecenie (z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023) r w tym: zmiana kodów dla wyrobów, zmiany wysokości dopłaty do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie- nowe odpłatności 10% i 20%. Link do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230002461/O/D20232461.pdf

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu