Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne – zaproszenie na posiedzenie naukowo-szkoleniowe

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne – zaproszenie na posiedzenie naukowo-szkoleniowe

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym oddziału wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego dla farmaceutów w dniu 09.02.2023 ( czwartek) o godz. 11.00.

Wykład pod tytułem:

„Prawo farmaceutyczne, nowe możliwości i obowiązki”

Wygłosi:

mgr farm. Marek Tomków

wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Link do posiedzenia:

https://ptfarm.clickmeeting.com/prawo-farmaceutyczne-nowe-mozliwosci-i-obowiazki-/register?_gl=1*s8rwjs*_ga*MjA1NDU0MjUyMC4xNjM4ODg2MjY3*_ga_K7H94QHX99*MTY3NTE1NjMwNy4yNjUuMS4xNjc1MTU2MzYxLjYuMC4w&_ga=2.242087749.659891464.1675156308-2054542520.1638886267

Z wyrazami szacunku.
Zarząd oddziału wrocławskiego PTFarm