Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne – zaproszenie na posiedzenie naukowo-szkoleniowe

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne – zaproszenie na posiedzenie naukowo-szkoleniowe

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym oddziału wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego dla farmaceutów w dniu 09.03.2023 (czwartek) o godz. 11.00.

Wykład pod tytułem:

Wykład pod tytułem

„Postępowanie dietoterapeutyczne i farmakologiczne w zespole jelita drażliwego”

Wygłosi

dr hab. n. farm. Katarzyna Zabłocka-Słowińska

Link do posiedzenia:

https://ptfarm.clickmeeting.com/postepowanie-dietoterapeutyczne-i-farmakologiczne-w-zespole-jelita-drazliwego-/register?_gl=1*qdursk*_ga*MjA1NDU0MjUyMC4xNjM4ODg2MjY3*_ga_K7H94QHX99*MTY3NzY2MDIxOS4yODEuMS4xNjc3NjYwNzQwLjQyLjAuMA..&_ga=2.20116336.913520517.1677574952-2054542520.1638886267

 

Dla członków PTFarm możliwość uzyskania zaświadczenia potwierdzającego 2 pkt. edukacyjne.

Z wyrazami szacunku.
Zarząd oddziału wrocławskiego PTFarm