Pomoc prawna dla członków DIA we Wrocławiu

Pomoc prawna dla członków DIA we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na docierające do mnie niepokojące sygnały od pracowników niektórych aptek sieciowych, związane z działaniami podmiotów prowadzących apteki po przyjęciu ustawy przez Sejm RP, uprzejmie informuję:

Nie ma zgody na jakiekolwiek zastraszanie farmaceutów. Zawód farmaceuty jest zawodem niezależnym i samodzielnym, a wszelkie bezprawne naciski są godne potępienia.

Każdy członek DIA może zawsze zgłosić się po bezpłatną pomoc prawną do Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu. W razie potrzeby zachęcam farmaceutów do kontaktu z izbą. Gwarantujemy pełną anonimowość.

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej

Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu