Powołanie komisji stałych przy Okręgowej Radzie Aptekarskiej

Powołanie komisji stałych przy Okręgowej Radzie Aptekarskiej

Szanowne Farmaceutki i Farmaceuci

W dniu 11 stycznia podczas pierwszego w 2024 r. posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu zostały ustanowione komisje pomocnicze ORA w IX kadencji oraz wybrano przewodniczących, do których należy m. in. przygotowanie i przedłożenie Radzie składów osobowych komisji oraz koordynowanie ich pracy.

Rada powołała następujące komisje:

Komisja Aptek Szpitalnych – mgr farm. Piotr Steciwko,

Komisja Deontologii i Etyki Zawodowej – mgr farm. Zbigniew Madurowicz,

Komisja Farmacji Klinicznej – dr n. farm. Olga Fedorowicz,

Komisja Legislacyjna – mgr farm. Joanna Jędrzejczyk,

Komisja Nauki i Szkolenia – prof. Witold Musiał,

Komisja Opieki i Usług Farmaceutycznych – mgr farm. Agnieszka Stankiewicz,

Komisja Pomocy Koleżeńskiej – mgr farm. Krystyna Szostak,

Komisja ds. kontaktów z Inspekcją Farmaceutyczną – mgr farm. Ewa Wąsik (komisja powołana 9 grudnia 2023 r.).

W imieniu Rady oraz przewodniczących komisji serdecznie zapraszamy wszystkich członków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej chętnych do działania, współtworzenia i uczestnictwa w pracach w/w komisji do kontaktu.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA

mgr farm. Marcin Repelewicz


Link: https://dia.oia.gov.pl/komisje-dia/

 

W załączeniu Uchwała ORA:

 

Pliki do pobrania