Pożegnanie z maseczkami – koniec zakrywania nosa i ust w miejscach na otwartym powietrzu

Pożegnanie z maseczkami – koniec zakrywania nosa i ust w miejscach na otwartym powietrzu

W dniu 6 maja 2021 roku ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zwalnia ono z obowiązku zakrywania nosa i ust w miejscach na otwartym powietrzu z pewnymi wyjątkami. Rozporządzenie określa jednocześnie, że ten przepis ma obowiązywać do 5 czerwca.

Nakaz zostaje utrzymany do 5 czerwca 2021 w szeregu sytuacji, między innymi w środkach publicznego transportu zbiorowego, w obiektach handlowych i innych wyszczególnionych miejscach ogólnodostępnych. Rozporządzenie zachowuje także wyłączenia i wskazuje, kto i w jakich przypadkach jest zwolniony z zakrywania nosa i ust.

rozpD20210861-maski