Prezes NRA apeluje do Ministra Zdrowia o zablokowanie zmiany przywracającej 14-dniowy termin zwrotu refundacji

Prezes NRA apeluje do Ministra Zdrowia o zablokowanie zmiany przywracającej 14-dniowy termin zwrotu refundacji

W związku z informacją przekazaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia w systemie SZOI, że od 16 czerwca br. powraca 14-dniowy termin płatności refundacji, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska zwróciła się z apelem do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego o podjęcie działań, zmierzających do zablokowania wprowadzenia w życie tej zmiany i utrzymania obecnego stanu.

Sytuacja, gdy przy obecnym, bardzo wysokim poziomie inflacji, rosnących gwałtownie kosztach kredytów oraz niskiej marży detalicznej, wydłużający się okres oczekiwania na wypłatę refundacji przez NFZ, doprowadzi do utraty płynności finansowej aptek, a tym samym uniemożliwi to zapewnienie koniecznej dostępności do produktów leczniczych dla pacjentów” – wskazuje w piśmie prezes NRA.

Link do dokumentu: https://www.nia.org.pl/2022/06/08/prezes-nra-apeluje-do-ministra-zdrowa-o-zablokowanie-zmiany-przywracajacej-14-dniowy-termin-zwrotu-refundacji/