Prezydent podpisał ustawę – będą szczepienia w aptekach ogólnodostępnych

Prezydent podpisał ustawę – będą szczepienia w aptekach ogólnodostępnych

W dniu 28 maja 2021 Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa zmienia zapisy ustawy z dnia 6 września 2021 r. – Prawo farmaceutyczne, wprowadza możliwość prowadzenie szczepień ochronnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, w aptekach ogólnodostępnych.

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu 

Źródło: Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Legislacja / Ustawy: / Podpisane / Maj 2021 r.